Hendelsen skjedde i forbindelse med flytting (skidding) av boretårnet på Gyda-innretningen 15. mai 2019.

Under flytteoperasjonen løsnet en sideplate fra skiddejekken. To personer befant seg i området der platen falt ned. Ingen av disse skal ha blitt truffet av platen, men én av personene ble skadet da han rygget unna og falt ned på et annet dekk cirka 1,5 meter under.

Vi har besluttet å iverksette gransking, og et granskingslag med fagfolk fra Ptil starter nå arbeidet.

Politiet er informert om hendelsen og at vi starter gransking.

Hovedmålet for granskingen er å finne årsakene til hendelsen og eventuelle lærepunkt, og dele denne informasjonen med næringen.

I forbindelse med granskingen vil vi:

  • Nøye gjennomgå hendelsesforløpet.
  • Avdekke og beskrive faktisk og potensiell konsekvens av hendelsen.
  • Identifisere utløsende og bakenforliggende årsaker.
  • Bruke nødvendige reaksjonsmidler for å korrigere eventuelle regelverksbrudd.
  • Presentere resultatene av granskingen til offentligheten.
  • Bidra til erfaringsoverføring og læring for andre aktører i petroleumsnæringen.

Granskingen vil oppsummeres i en rapport som publiseres på ptil.no.

Gyda

Gydafeltet ligg i den sørlege delen av norsk sektor i Nordsjøen, mellom Ula og Ekofisk. Havdjupna er 66 meter. Gyda blei påvist i 1980, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 1987. Feltet er bygt ut med ei kombinert bore-, bustad- og prosessinnretning med stålunderstell. Produksjonen starta i 1990 og vart avslutta i 2020. Permanent plugging av brønnar pågår. Ifølge disponeringsvedtaket skal innretningen være fjerna innan 2023.

 

Kjelde: norskpetroleum.no