Hendelsen skjedde i forbindelse med laste-/losseoperasjoner til/fra forsyningsfartøyet «Sjoborg» til Statfjord A-innretningen.

Forsyningsfartøyet kolliderte med Statfjord A og skadet en av livbåtene og en av livbåtstasjonene på innretningen.

Operatørselskapet Equinor besluttet på grunn av hendelsen å flytte store deler av mannskapet over til andre innretninger i området.

Det var 276 personer om bord på Statfjord A da kollisjonen skjedde. Det er ikke meldt om personskade som følge av hendelsen.

Produksjonen på Statfjord A var stengt på grunn av revisjonsstans.

Gransking

Ptil ser alvorlig på denne hendelsen og har besluttet å iverksette gransking.

Et granskingslag med våre fagfolk starter nå arbeidet.

Hovedmålet for granskingen er å finne årsakene til hendelsen og eventuelle lærepunkt, og dele denne informasjonen med næringen.

I forbindelse med granskingen vil vi:

  • Nøye gjennomgå hendelsesforløpet.
  • Avdekke og beskrive faktisk og potensiell konsekvens av hendelsen.
  • Identifisere utløsende og bakenforliggende årsaker.
  • Bruke nødvendige reaksjonsmidler for å korrigere eventuelle regelverksbrudd.
  • Presentere resultatene av granskingen til offentligheten.
  • Bidra til erfaringsoverføring og læring for andre aktører i petroleumsnæringen.

Granskingen vil oppsummeres i en rapport som publiseres på ptil.no.

Statfjord

Statfjordfeltet ligg i Tampen-området i den nordlege delen av Nordsjøen på grensa mellom norsk og britisk sektor. Havdjupna i området er 150 meter. Statfjord blei påvist i 1974, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 1976. Feltet er bygt ut med tre fullt integrerte betonginnretningar: Statfjord A, Statfjord B og Statfjord C.

Statfjord A, som er plassert sentralt på feltet, kom i produksjon i 1979. Statfjord B i den sørlege delen av feltet kom i produksjon i 1982, mens Statfjord C i den nordlege delen kom i produksjon i 1985. 

Kjelde: norskpetroleum.no