Brannen oppstod i innløpsseparatoren i prosessanlegget på Snorre B.

Ifølge operatørselskapet Equinor var produksjonen stengt og anlegget trykkavlastet da hendelsen skjedde.

Det var 121 mennesker om bord på Snorre B innretningen. Det er ikke meldt om personskade som følge av hendelsen. 

Ptil har besluttet å iverksette gransking, og et granskingslag starter nå arbeidet.

Hovedmålet med granskingen er å finne årsakene til hendelsen og eventuelle lærepunkt, og dele denne informasjonen med næringen.

Vi har informert politiet om at vi starter gransking.

I forbindelse med granskingen vil vi:

  • Nøye gjennomgå hendelsesforløpet.
  • Avdekke og beskrive faktisk og potensiell konsekvens av hendelsen.
  • Identifisere utløsende og bakenforliggende årsaker.
  • Bruke nødvendige reaksjonsmidler for å korrigere eventuelle regelverksbrudd.
  • Presentere resultatene av granskingen til offentligheten.
  • Bidra til erfaringsoverføring og læring for andre aktører i petroleumsnæringen.

Granskingen vil oppsummeres i en rapport som publiseres på ptil.no.