To personer ble skadet i hendelsen, som skal ha skjedd som følge av en eksplosjon i en gassflaske.

Operatør for Heimdal er Equinor.

Gransking

Ptil har besluttet å iverksette gransking.

Et granskingslag med fire fagfolk fra Ptil drar fredag 29. november til Heimdal.

Hovedmålet med granskingen er å finne de direkte og bakenforliggende årsakene til hendelsen.

Ptil drar til Heimdal sammen med politiet, og vi vil i tillegg til vår egen gransking bistå politiet i deres etterforskning.

I forbindelse med vår gransking vil vi:

  • Nøye gjennomgå hendelsesforløpet.
  • Avdekke og beskrive faktisk og potensiell konsekvens av hendelsen.
  • Identifisere utløsende og bakenforliggende årsaker.
  • Avdekke eventuelle regelverksbrudd.
  • Bidra til erfaringsoverføring og læring for andre aktører i petroleumsnæringen.

Granskingen vil oppsummeres i en rapport som publiseres på ptil.no.

Foto av Heimdal Foto: Øyvind Hagen