Vi oppfordrer, i samsvar med DNV GLs brev av 2. oktober 2019, om at alle innretninger som ikke er permanent godkjent for sikkerhetstilstand ivaretar dette, senest innen 1. september 2020. Videre oppfordrer vi, i samsvar med samme brev fra DNV GL, at alle innretninger dokumenterer en sikker operasjonstilstand, innen samme dato.

For innretninger som ikke har dokumentert en sikker operasjonstilstand for vinteren 2019-2020, oppfordres det til at innretningenes sikkerhet dokumenteres ved forenklet prosedyre, som foreslått i brevet fra DNV GL, innen 15. november 2019. Begrensninger i kombinasjoner av Hs og Tz i operasjonstilstand basert på forenklet metode, bør implementeres i innretningens operasjonsmanual.

Vi anser DNVGL-OTG-retningslinjene, sammen med ovennevnte brev fra DNV GL som anbefalte metoder for å beregne air gap og horisontale bølgeslag på halvt nedsenkbare innretninger på norsk sokkel, uavhengig av hvilken flaggstat eller klasseselskap som brukes. Dersom innretningen har klasse i et annet klasseselskap, oppfordres det til at samme dokumentasjon utarbeides, eventuelt basert på et likeverdig sikkerhetsnivå, jamfør rammeforskriften § 3.