Tilsynet ble gjennomført den 13. og 14. juni 2023.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at prosjektet gjennomføres i tråd med HMS-regelverket, og at Vår Energi, i sin prosjektstyring, ser til at de i gjennomføringsfasen reduserer risiko, og forebygger ulykker, under oppstart og i drift.

Resultat

Vi identifiserte ett forbedringspunkt i dette tilsynet som gjaldt bedre planlegging.

Hva skjer nå? 

Vi har bedt Vår Energi gi oss sin vurdering av forbedringspunktet innen 1. september 2023.