Tilsynet ble gjennomført i april 2023.

Bakgrunn

Det har vært rapportert en del tilfeller med tap av posisjon for DP-opererte innretninger de senere år. Fra vår side har tematikken blitt fulgt opp gjennom tilsyn, gransking av hendelser, studier og seminarer.

Tilsynet var rettet mot Vår Energis inntak av flotell og etablering av kriterier for oppstart og avbrudd.

Mål

Målet med tilsynet var å bidra til færre hendelser med tap av posisjon for flytende innretninger og fartøyer.

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik i tilsynet, men vi observerte tre forhold som vi har valgt å kategorisere som forbedringspunkt. Dette omfattet:

  • Kriterier for oppstart og avbrudd
  • Oppfølging av risikoreduserende tiltak
  • Oppfølging av forutsetninger for bruk

Hva skjer nå?

Vi har bedt Vår Energi innen 2. juni 2023 gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som ble observert.