Tilsynet ble gjennomført fra 26. september 2023 til 3. oktober 2023.

Berlingfeltet ligger i Norskehavet, 20 kilometer vest for Åsgardfeltet. Berling ble påvist i 2018 og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i juni 2023. Utbyggingskonseptet inkluderer en havbunnsramme med fire slisser tilknyttet Åsgard B-innretningen.

Feltet er under utbygging. Etter planen skal produksjonen starte i 2028.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at prosjekteringen av undervanns produksjonssystem og rørledninger for Berling er i henhold til krav i HMS-regelverket.

Resultat

Tilsynet identifisert ingen avvik fra regelverket, men vi observert to forhold som vi har valgt å kategorisere som forbedringspunkt. Dette gjaldt:

  • Definisjon av normer for prosjektering
  • Plan for styring av grensesnitt

Hva skjer nå?

Vi har bedt OMV innen 4. desember 2023 gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som ble observert.