Tilsynet ble gjennomført i perioden 30.11 – 01.12.2022.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at Equinor har etablert en robust beredskap mot storulykker som er i henhold til kravene i forskriftene, herunder kapasitet og kompetanse inkludert krav til og gjennomføring av trening og øvelser.

Resultet

Det ble identifisert ett avvik knyttet til merking og skilting av rømningsveier til mønstringsplass i uteområdet.

Videre ble det identifisert fire forbedringspunkter knyttet til:

  • Prosedyre for vedlikehold av brannmannsbekledning - vedlikehold, reparasjon, utskifting og kontroll
  • Trening og øvelser
  • Redningsplan for entring i tank og lukkede rom
  • Sikkerhetsskilt i fabrikk- og uteområdet var slitte og uleselige

Hva skjer videre?

Vi har bedt Equinor redegjøre for hvordan avviket vil bli håndtert. Vi har også bedt om en vurdering av forbedringspunktene som ble identifisert. Fristen er satt til 20. januar 2023.