Tilsynet ble gjennomført i perioden 21. til 30. mars 2023. Tilsynet omfattet arbeidstakere som jobber på innretninger som inngår i Baker Hughes sine fullintegrerte kontrakter med Equinor.

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp om arbeidstidsbestemmelsene overholdes slik at helseskadelige forhold unngås, at sikker drift ivaretas og at risiko for feil-, fare- og ulykkessituasjoner reduseres.

Resultat

Vi identifisert seks avvik under tilsynet. Disse omfattet:

  • System for registrering av arbeidstid
  • Brudd på arbeidstidsbestemmelser
  • Bemanning
  • Regelverkskompetanse
  • Styring av arbeidstid
  • Styring av psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

Hva skjer nå?

Vi har bedt Baker Hughes redegjøre for oss, innen 31. august, hvordan avvikene vil bli håndtert.