Tilsynet ble gjennomført i perioden 5. til 7. oktober 2021. Tilsynet var en videreføring av tilsynet gjennomført i perioden 22 til 26. mars 2021. Du kan lese om dette tilsynet her.

Mål

Målet med tilsynet var å vurdere hvordan Vår Energi sikrer etterlevelse av myndighetskrav knyttet til styring av storulykkerisiko og barrierer i forbindelse med ombyggingen av Jotun FPSO på Rosenberg verft.

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik eller forbedringspunkter under tilsynet.