Tilsynet ble gjennomført 10. og 11. november 2022.

Mål

Målet med tilsynet var å få en oversikt over tilstanden på Vår Energis innretninger, og avklare hvorvidt de følges opp i samsvar med krav i HMS-regelverket.

Resultat

Det ble identifisert to avvik fra regelverket. Disse gjaldt:

  • Oppfølging av bemanning og kompetanse
  • Rapportering av skader i CODAM

Videre ble det identifisert ett forbedringspunkt som var knyttet til bedre planlegging av korrigerende vedlikehold på Balder.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Vår Energi redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss en vurdering av forbedringspunktet som ble observert.  Fristen for tilbakemelding er satt til 10. januar 2023.