Tilsynet ble gjennomført i januar 2022 med bistand av Sjøfartsdirektoratet og Luftfartstilsynet.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere teknisk tilstand og relevante dokumenter i styringssystemet for å følge opp at krav i petroleumsregelverket er ivaretatt.

Resultat

Luftfartstilsynet identifiserte følgende avvik:

 • Elementer i 210° hinderfri inn- og utflygingssektor
 • Kranbommene var ikke forskriftsmessig merket
 • Heliport Information Sheet (Flyplassdataark) var ikke utarbeidet
 • Trening og opplæring av helikopterdekkbemanningen
 • To av fortøyningsfestene i helikopterdekket var ikke tette
 • Vindpølsen i kran var misfarget
 • Kroker ikke tilpasset fortøyningsfestene i helikopterdekket
 • En skummonitor ute av drift

Det ble også identifisert fire forbedringspunkt relatert til Ptils forskrifter under tilsynet. Forbedringspunktene gjaldt:

 • Trening av beredskapsorganisasjonen
 • Sikring av rømningsveier
 • Vedlikeholdsprogram for monitorer på helikopterdekk
 • Piktogram ved dører i heissjakt

Hva skjer nå?

Vi har bedt Transocean innen 10. mars 2022 redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som er observert.