Tilsynet ble gjennomført i perioden 1. til 9. desember 2021.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at Seadrill sin styring av arbeidsmiljø og logistikk på West Bollsta samsvarte med krav i regelverket.

Resultat

Det ble under tilsynet identifisert seks avvik knyttet til:

 • Felles stedlig arbeidsmiljøutvalg (FS-AMU)
 • Vernetjeneste
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Støy og vibrasjoner
 • Personlig verneutstyr
 • Vedlikehold av løst løfteutstyr

Videre ble det identifisert syv forbedringspunkter knyttet til:

 • Arbeidstakermedvirkning
 • Ergonomiske forhold
 • Vurdering av arbeidsmiljørisiko
 • Arbeidsmiljøkompetanse
 • Oppfølging av arbeidsmiljørisiko hos entreprenør
 • Styringssystem for sikker bruk av løfteutstyr
 • Operasjonelt ansvarlig for løfteoperasjoner

Hva skjer nå?

Vi har bedt Seadrill redegjøre for oss hvordan avvikene bli håndtert. Vi har også bedt om selskapets vurdering av de forbedringspunktene som ble observert. Svarfrist er satt til 31. januar 2022.