Tilsynet ble gjennomført den 20. januar 2022. 

Bakgrunn 

PGNiG er rettighetshaver i utvinningstillatelser som skal levere plan for utvikling og drift (PUD) i 2022. Rettighetshaver har ansvar i å sikre at prosjektene som gjennomføres er i tråd med regelverket og har et høyt nivå på helse, miljø og sikkerhet. Bakgrunn for tilsynet er tilretteleggerrollen, herunder påseplikten, og rettighetshavernes selvstendige ansvar. 

Vi ønsket å undersøke hvordan PGNiG, som ansvarlig rettighetshaver, har vurdert operatørens arbeid med utvikling og anbefaling av løsninger i utvinningstillatelsene de er involvert i. I tillegg ønsket vi å se på hvilket arbeid de har gjennomført og planlegger å gjennomføre på dette området. 

Mål 

Målet var å se hvordan PGNiG ivaretar sittansvar i forkant av forestående PUDer, og hvordan de som rettighetshaver har sikret at beslutningene som tas med henblikk på valg av konsepter og videreføring er tatt på et tilstrekkelig grunnlag, sett i lys av HMS-regelverket. Dette inngår som en del av vårt underlag i forkant av behandling av PUDer. 

Resultat 

Det ble ikke identifisert verken avvik eller forbedringspunkt under tilsynet.