Tilsynet ble gjennomført i perioden 6. – 10. desember 2021.

Mål

Målet med tilsynsoppgaven var å bekrefte at Gassco, som operatør, via Equinor som TSP (teknisk tjenesteyter), ivaretar kravene i forskriftene og egne prosedyrer når det gjelder oppfølging av ventiler og å redusere sannsynligheten for en storulykke.

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik.

Det ble identifisert ett forbedringspunkt knyttet til planlegging og gjennomføring av vedlikehold.

Hva skjer videre?

Vi har bedt Gassco gi oss sin vurdering av forbedringspunktet som er observert.

Svarfrist er satt til 17. februar 2022.