Tilsynet ble gjennomført fra 16. til 18. februar 2022 på Kollsnes og Sture og er oppsummert i en felles rapport.

Equinor er operatør for Sture, mens Gassco er operatør for Kollsnes, med Equinor som teknisk tjenesteyter.

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp at styringen av vedlikeholdet, inkludert oppfølgingen av det og eventuelle pågående endringer med betydning for styringen, er i henhold til myndighetenes og deres egne krav. Videre fulgte vi opp hvordan prosesser med å forbedre styringen av vedlikeholdet sikrer at viktige bidragsytere til HMS-risiko og usikkerhet identifiseres og følges opp.

Resultat

Tilsynet identifiserte ett forhold som vi har valgt å kategorisere som forbedringspunkt. Dette gjaldt:

  • Teknisk tilstand og vedlikehold på Stureterminalen (Equinor)

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor innen 22. april 2022 gi oss sin vurdering av det forbedringspunktet som ble observert.