Tilsynet ble gjennomført 27. april 2022.

Mål

Målet med dette tilsynet var å verifisere at identifiserte avvik og forbedringspunkter fra tilsynet i 2021 var håndtert i samsvar med selskapenes svar.

Resultat

Tilsynet viste at selskapene hadde fulgt opp avvik og forbedringspunkt i samsvar med deres svar til oss.