Tilsynet ble gjennomført den 24. november 2021.

Mål

Målet med tilsynet var å få en oversikt over selskapets oppfølging av og integritetsstyring med stålfeltrørledninger, stålstigerør og kontrollkabler. Vi ville se hvordan integriteten for systemene følges opp samt å se til at selskapet ivaretar en helhetlig tilnærming til sikker drift i henhold til egne krav og HMS-regelverkets krav.

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik under tilsynet.

Det ble identifisert ett forbedringspunkt knyttet til gjennomføring av vedlikeholdsprogram.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor innen 4. februar 2022 gi oss sin vurdering av det forbedringspunktet som er observert.