Tilsynet ble gjennomført i perioden 21. og 22. juni 2022.

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp Equinor sin håndtering av hendelser og bruk av læring fra hendelser. Hovedfokus er på hendelser siste to til tre måneder innen kategorien fallende gjenstander og løfteoperasjoner.

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik.

Det ble identifisert tre forbedringspunkter knyttet til:

  • Bearbeiding og bruk av data
  • Prosedyrer
  • Oppfølging av kompetanse

Hva skjer videre?

Vi har bedt Equinor om en vurdering av de forbedringspunktene som ble observert. Svarfrist er satt til 7. oktober 2022.