Tilsynet ble gjennomført i perioden 27. september til 19. november 2021.

Mål 

Målet var å verifisere at Equinor sin styring og oppfølging av designløsninger er sikre og robuste og i samsvar med forutsetningene i PUD og forskrifter. Dette inkluderte også erfaringsoverføring i Johan Sverdrup-prosjektet fra fase 1 til fase 2.

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik.

Det ble identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • SAS kontrollsystem og alarmhåndtering i kontrollrom
  • Merking
  • Offshorekran
  • Løfteører og materialhåndteringsplan
  • Åpninger under rekkverk
  • Vedlikeholdsprogram

Hva skjer videre?

Vi har bedt Equinor om deres vurdering av de observasjonene vi har kategorisert som forbedringspunkter. Svarfristen er satt til 18. februar 2022.