Tilsynet ble gjennomført 27. og 28. oktober 2021.

Mål

Målet med tilsynet var å undersøke Equinor sin egen oppfølging av drift, vedlikehold og sikring av integritet for fleksible rør. Videre at det er en overordnet tilnærming til sikker drift av disse og som er i henhold til egne krav og regelverket.

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik eller forbedringspunkter i dette tilsynet