Tilsynet ble gjennomført den 6. desember 2021. 

Bakgrunn 

Asterixprosjektet tok i juni 2021 beslutning om videreføring. Plan for utbygging og drift (PUD) forventes innlevert i 2022. Vi har mottatt dokumentasjonen om beslutning om videreføring. Utbyggingen av Asterix-feltet planlegges med en havbunnsinnretning knyttet til Aasta Hansteen innretningen. I utbyggingen vurderes det førstegangsbruk på norsk sokkel av teknologiske løsninger både for havbunnsanlegget og rørledningssystemet. 

Mål

Målet med tilsynet var å se til at Equinor, i sin styring av prosjektet, sikrer at problemstillinger som angår helse, miljø og sikkerhet er allsidig og tilstrekkelig belyst. Tilsynet vil også benyttes som underlag for å vurdere plan for utbygging og drift (PUD). 

Resultat 

Det ble ikke identifisert avvik eller forbedringspunkt under tilsynet.