Tilsynet ble gjennomført i perioden 20. - 28. juni 2022. 

Mål

Målet med tilsynet var å se til at nye fleksible stigerør blir prosjektert og produsert i henhold til selskapet sine egne krav og krav i regelverket. Videre var det et mål å se til hvordan oppfølging av leverandører og underleverandører sikres.

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik.

Det ble identifisert to forbedringspunkter knyttet til:

  • Informasjon
  • Oppfølging av aktiviteter i prosjektet

Hva skjer videre?

Vi har bedt Equinor om en vurdering av de forbedringspunktene som ble observert. Svarfrist er satt til 1. oktober 2022.