Tilsynet ble gjennomført 14.-17. desember 2021.

Bakgrunn

Mangelfullt og manglende vedlikehold har ofte vist seg å være en medvirkende årsak til storulykker. Storulykkepotensialet gjør at sikkerhetsarbeidet generelt og vedlikehold av sikkerhetskritisk utstyr spesielt blir lagt stor vekt på i petroleumsvirksomheten.

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp Equinors arbeid med å systematisk evaluere og forbedre vedlikeholdet av innretningen Gudrun, inkludert oppfølging av effekter av endringene, er i henhold til myndighetenes og selskapets egne krav og bidrar til forbedring av helse, miljø og sikkerhet.

Resultat

Tilsynet identifiserte ett forhold som er kategorisert som forbedringspunkt. Dette gjaldt:

  • Systematisk evaluering av effekten av vedlikeholdet

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor innen 28. februar 2022 gi oss sin vurdering av forbedringspunktet som ble observert.