Tilsynet ble gjennomført i perioden 26.9-28.9.2022.

Mål

Tilsynsoppgaven er rettet mot at innretningen, når den flyttes til felt for oppstart, er forsvarlig ferdigstilt og at prosjektorganisasjonen har overlevert nødvendig dokumentasjon til driftsorganisasjonen.

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik.

Det ble identifisert ett forbedringspunkt knyttet til tykkelsesavvik.

Hva skjer videre?

Vi har bedt Equinor gi oss sin vurdering av forbedringspunktet som ble observert. Svarfrist er satt til 9. desember 2022.