I perioden 10. juni til 17. juni 2022 førte vi tilsyn med styring av beredskap og helikopterdekk på Gullfaks A og C, på grunn av tåke ble tilsynsaktiviteten på Gullfaks C utsatt til november 2022. Rapporten fra Gullfaks A ble publisert 29. august 2022.

På grunn av utsettelsen, gjennomførte vi tilsyn med helikopterdekket på Gullfaks C i perioden 21. til 23. november 2022. Tilsynsaktiviteten ble gjennomført med bistand fra Luftfartstilsynet.

Mål

Målet med aktiviteten var å føre tilsyn med at helikopterdekket på Gullfaks C er i henhold til forskriftskrav for derigjennom å bidra til sikker helikopteroperasjon og transport av personell. Videre var målet med tilsynet å verifisere utforming og utrustning av helikopterdekket på innretningen, systemer og dokumenter relatert til forberedelser til og driften av helikopterdekket.

Resultat

Det ble i tilsynet påvist flere avvik/merknader. Disse finner du i en egen avviksliste fra LT, under vedlegg på denne side.

Hva skjer nå?

Vi har gitt selskapet frist på å svare på dette brevet innen 1. februar 2023.