Tilsynet ble gjennomført den 8. mars 2022.

Bakgrunn

Det har vært rapportert en del tilfeller med tap av posisjon for innretninger med dynamisk posisjonering (DP) de senere år. Fra vår side har tematikken blitt fulgt opp gjennom tilsyn, gransking av hendelser, studier og seminarer. Tilgjengelig læring vil kunne bidra til redusert sannsynlighet for tap av posisjon.

Mål

Målet med tilsynet var å bidra til færre hendelser med tap av posisjon for flytende innretninger og fartøyer.

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik under tilsynet.
Det ble identifisert ett forbedringspunkt knyttet til dokumentasjon av kollisjonslast og kollisjonsmotstand.

Hva skjer nå?

Vi har bedt ConocoPhillips innen 22. april 2022 gi oss sin vurdering av det forbedringspunktet som ble observert.