Tilsynet ble gjennomført den 30. november 2021.

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp at ConocoPhillips sin planlegging og gjennomføring av PP&A av brønner på Ekofisk-feltet er i samsvar med HMS-forskriftene.

I tilsynet fokuserte vi på hvordan ConocoPhillips følger opp lærepunktene fra tilsynet i 2017 på Ekofisk A.

  • Identifikasjon, dokumentasjon og verifikasjon av barrierer.
  • Bruk av ny teknologi.
  • Prosesser for, og vurderinger av, risiko og usikkerhet.
  • Implementering av læringspunkter fra utførte operasjoner.
  • Overvåking av eventuelle fremtidige utslipp fra brønnene.

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik eller forbedringspunkt i tilsynet.