Tilsynet ble gjennomført 16. september 2020.

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp at selskapets styring og egen oppfølging av virksomheten etter sammenslåingen var i henhold til regelverkets krav.

Resultat

Det ble ikke påvist avvik eller påpekt forbedringspunkter under tilsynet.