Tilsynet ble gjennomført 14. - 15. september 2021.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at Balder Future-prosjektet gjennomføres i tråd HMS-regelverket.

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik.

Det ble identifisert tre forbedringspunkter knyttet til:

  • Beslutningsgrunnlag
  • Risikostyring
  • Oppfølging

Hva skjer nå?

Vi har bedt Vår Energi gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som er observert.

Svarfristen er satt til 12. november 2021.