Tilsynet ble gjennomført i perioden 22. – 26. mars 2021.

Bakgrunn

Tilsynsaktiviteten omfattet innretningens tekniske løsninger, samt systemer, prosesser og aktiviteter for barriere- og vedlikeholdsstyring.

Tilsynsaktiviteten omfattet stikkprøver knyttet til følgende tema:

 • Strategi for-, planer for og gjennomføring av ferdigstillelse, systemutprøving og overlevering til drift
 • Aktive brannbekjempelsessystemer
 • Brannintegritet og passiv brannbeskyttelse
 • Elsikkerhet og elektriske anlegg
 • Tennkildekontroll
 • Instrumenterte sikkerhetssystemer
 • Overtrykksbeskyttelse og trykkavlastning
 • Strategi, planer og status for styring av vedlikehold og preservering i prosjektfasen.

Mål

Målet med tilsynet var å vurdere hvordan Vår Energi i samarbeid med involverte aktører sikrer etterlevelse av myndighetskrav knyttet til styring av storulykkesrisiko og barrierer i forbindelse med ombyggingen av Jotun FPSO ved verft.

Resultat

Det ble ikke identifisert noen avvik under tilsynsaktiviteten, men forbedringspunkt innenfor følgende områder:

 • Barrierestyring
 • Valgt løsning for utforming av instrumenterte sikkerhetssystemer
 • Utforming av betjeningsinnretning og menneske-maskin-grensesnitt

Hva skjer nå?

Vi har bedt Vår Energi innen 28. juni 2021 gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som er observert.