Odfjell Drilling har søkt om samsvarsuttalelse for den flyttbare boreinnretningen Deepsea Aberdeen.

I forbindelse med en SUT-søknad gjennomfører Ptil tilsyn innenfor flere utvalgte fagområder.

I perioden 2. til 9. desember 2020 førte vi tilsyn med Odfjell Drilling innen fagområdet arbeidsmiljø på Deepsea Aberdeen. Innretningen var under tilsynet i ferd med å bli klargjort for drift på norsk sokkel. 

Mål

Målet med aktiviteten var å verifisere teknisk tilstand, organisering, driftsforberedelser og relevante dokumenter i styringssystemet for å følge opp at krav i petroleumsregelverket var ivaretatt. Tilsynet inngikk som en del av vår saksbehandling av mottatt SUT søknad.

Resultat

Det ble identifisert tre avvik knyttet til:

  • Ergonomisk tilrettelegging
  • Utforming av shakerområde
  • Analyse av kjemisk arbeidsmiljø

Videre ble det identifisert fire forbedringspunkter knyttet til:

  • Kvalitative vurderinger ved samsvarsmålinger
  • Analyse av ergonomiske forhold
  • Psykososialt arbeidsmiljø
  • Verneombudenes funksjonstid

Hva skjer videre?

Vi har bedt Odfjell Drilling redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Vi har også bedt om en vurdering av de forbedringspunktene som ble observert. Svarfrist er satt til 25. januar 2021.

Før vi gir SUT må selskapet ha rettet opp alle kjente sikkerhetskritiske avvik, og innretningen må ha fått maritime sertifikater fra respektiv flaggstat.