Tilsynet ble gjennomført 25. - 28. oktober 2021.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere gjennom samtaler og verifikasjoner at West Bollsta sin styring av stabilitet, vann- og værtett integritet, ballastsystemer og bølger i dekk var i henhold til relevante forskrifter.

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik.

Det ble identifisert tre forbedringspunkter knyttet til:

  • Pakninger på værtette skyvedører
  • Toleranse mellom ledehjul og ledeskinne
  • Merking av lufterørsventiler

Hva skjer nå?

Vi har bedt Seadrill gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som er observert.

Svarfristen er satt til 30. november 2021.