Tilsynet ble gjennomført i perioden 7. til 11. juni 2021 med bistand fra Luftfartstilsynet. 

Mål 

Målet med tilsynet var å se om Odfjell gjennomfører et systematisk arbeid for å redusere risikoen forbundet med helikopteroperasjoner på sine innretninger til havs. 

Resultat 

Observasjoner gjort med utgangspunkt i forskrift om luftfart med helikopter – bruk av offshore helikopterdekk (BSL D 5-1) er beskrevet i egen rapport utarbeidet av Luftfartstilsynet. Det ble avdekket enkelte forhold som ikke var i henhold til gjeldende forskriftskrav.  

Det ble videre identifisert tre forbedringspunkter i tilknytning til: 

  • Registrering av beredskapstrening 
  • Sikring av løst utstyr/inventar
  • MOB-drakter 

Hva skjer nå? 

Vi har bedt Odfjell om å redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert og om deres vurderinger av de forbedringspunktene som er observert. 

Frist for tilbakemeldingen er satt til 15.september 2021.