Tilsynet ble gjennomført i perioden 8.-12. februar 2021

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere hvordan selskapet følger opp styring av risiko knyttet til informasjonssikkerhet for de industrielle IKT-systemene. Hensikten med tilsynet er å verifisere prosesser og systemer hos aktøren som benyttes for å sikre oppfølgingen av disse systemene og hvordan dette gjennomføres på hver enkelt enhet. Videre ønsket vi å verifisere om det er samsvar mellom overordnede prosedyrer og oppfølgingen av systemene på anlegget.

Resultat

Tilsynet identifiserte avvik fra regelverket. Beskrivelsen av disse forholdene er unntatt offentlighet, jf. Offentleglova § 24, 3. ledd. De vises derfor ikke under avvik og forbedringspunkter i tilsynsrapporten.

Hva skjer videre?

Vi har bedt Maersk Drilling Norge redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Fristen for tilbakemelding er satt til 30. april 2021.