Tilsynet ble gjennomført 20. – 21. januar 2021.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at Lundin har aktiviteter og prosesser som håndterer risiko som følge av integrasjon mellom industrielle IKT-systemer og digitaliseringsløsninger, plattformer for kognitiv teknologi og beslutningstøtte.

Hensikten med tilsynet er å verifisere prosesser, roller og eierskap for systemer og grensesnitt mellom disse - teknisk og organisatorisk.

Vi ønsket også å verifisere om det er samsvar mellom overordnede prosedyrer og oppfølgingen i drift.

Resultat

Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert ett forbedringspunkt knyttet til data og presentert informasjon.

Hva skjer videre?

Vi har bedt Lundin gi oss sin vurdering av forbedringspunktet som er observert. Svarfrist er satt til 1. april 2021.