Tilsynet ble gjennomført fra 29. november til 1. desember 2021.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere gjennom samtaler og verifikasjoner at KCA Deutags styring av konstruksjonssikkerhet på Askeladden og Askepott var i henhold til relevante forskrifter.

Resultat

Tilsynet identifiserte ikke avvik fra regelverket, men vi observerte ett forhold som vi har kategorisert som forbedringspunkt. Dette gjaldt oppfølging av andre deltakeres styringssystem.

Hva skjer nå?

Vi har bedt KCA Deutag innen 9. januar 2022 gi oss sin vurdering av det forbedringspunktet som er observert.