Tilsynet ble gjennomført 19. - 21. mai 2021.

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp at styringen av vedlikeholdet, inkludert oppfølgingen av det og eventuelle pågående endringer med betydning for styringen, er i henhold til myndighetenes og selskapets egne krav. Videre å se om arbeid med å forbedre styringen av vedlikeholdet sikrer at viktige bidragsytere til HMS-risiko og usikkerhet identifiseres og følges opp.

Resultat

Det ble identifisert ett avvik knyttet til planlegging og gjennomføring av vedlikehold.

Videre ble det identifisert ett forbedringspunkt knyttet til oppfølging av masterdata i styringssystemet SAP. 

Hva skjer videre?

Vi har bedt Equinor redegjøre for hvordan avviket vil bli håndtert. Vi har også bedt selskapet gi oss sin vurdering av forbedringspunktet. Svarfrist er satt til 1. september 2021.