Tilsynet ble gjennomført fra 19. til 23. oktober 2020.

Mål

Målet med tilsynet var å se til at det er tydelig kopling og konsistens mellom ledelsesdefinerte planer og den faktiske tilstanden på innretningen. Tilsynet fulgte opp tidligere tilsynsaktiviteter rettet mot selskapets oppfølging, korrosjon under isolasjon og vedlikehold av jacket konstruksjoner.

Resultat

Det ble under tilsynet identifisert ett avvik knyttet til kontroll med sviktmekanismer.

Det ble ikke identifisert forbedringspunkter.

Hva skjer videre?

Vi har bedt Equinor redegjøre for hvordan avviket vil bli håndtert. Svarfristen er satt til 22. januar 2021.