Tilsynet ble gjennomført i perioden 2. - 4. februar 2021.

Mål

Målet med tilsynsaktiviteten var å vurdere om selskapenes styring av ombyggingsprosjektet på Njord A, innenfor områdene materialhåndtering, arbeidsmiljø og boresystemer, var i samsvar med krav i regelverket.

Den tverrfaglige tilnærmingen skulle gi grunnlag for vurdering av selskapenes oppfølging av krav, planer, gjennomføring og verifikasjoner på tvers av disipliner. 

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik.

Det ble identifisert to forbedringspunkter knyttet til

  • Materialhåndtering
  • Arbeidsmiljø

Hva skjer videre?

Vi har bedt Equinor gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som er observert. Svarfrist er satt til 30. april 2021.