Tilsynet ble gjennomført i perioden 23. september til 23. oktober.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere Equinor sin styring og oppfølging av at designløsninger er sikre og robuste og i samsvar med forutsetningene i PUD (plan for utbygging og drift) og forskrifter. Dette inkluderte også erfaringsoverføring i Johan Sverdrup-prosjektet fra fase 1 til fase 2 og det ble gjennomført som et tverrfaglig prosjekttilsyn.

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik fra regelverket.

Det ble identifisert tre forbedringspunkter knyttet til:

  • Barrierestyringen – operasjonelle barrierer
  • Materialhåndteringsplan
  • Stillas-materiell som midlertidig festepunkt for løfteinnretning

Hva skjer videre?

Vi har bedt Equinor om deres vurdering av de observasjonene vi har kategorisert som forbedringspunkter. Svarfristen er satt til 1. februar 2021.