Tilsynet ble gjennomført i perioden 22. til 23. mars 2021.

Mål

Målet med tilsynet var å undersøke om Equinors oppfølging av prosessikring, risiko- og barrierestyring, beredskap, degraderingsmekanismer og sammenstilling av subsea produksjonssystem for Johan Castberg er i henhold til selskapets egne krav og krav i regelverket.

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik fra forskrifter under tilsynet.

Det ble identifisert ett forbedringspunkt knyttet til avviksbehandling.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor gi oss sin vurdering av det forbedringspunktet som ble observert. Svarfrist er satt til 15. juni 2021.