Tilsynet ble gjennomført 15. – 17. juni 2021.

Mål

Målet var å følge opp at aktørene velger løsninger og identifiserer og håndterer sikkerhetskritiske forhold slik at risiko for storulykke blir redusert.

Resultat

Det ble ikke identifisert noen avvik. 

Det ble identifisert ett forbedringspunkt knyttet til automatiske utkoblingsfunksjoner for nødkraftsystemet.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor om å gi sin vurdering av det forbedringspunktet som ble identifisert. Frist for dette er satt til 8. oktober 2021.