Tilsynet ble gjennomført i perioden 25. til 28. oktober 2021.

Mål

Målet med aktiviteten var å føre tilsyn med selskapets styring og ledelse av logistikk som omfattet materialhåndtering og sikker bruk av løfteutstyr. Tilsynet inkluderte verifisering av om planlegging og utførelse av operasjoner innen logistikk var i henhold til krav, og følge opp håndtering og vedlikehold av løfteutstyr. Dette slik at det bidrog til å redusere sannsynligheten for ulykker og skader.

Resultat

I tilsynet ble det identifisert ett avvik som omhandlet styring av oppbevaring og vedlikehold av løst løfteutstyr.

Videre ble det observert to forbedringspunkter som omhandlet:

  • Krav til kompetanse for teknisk ansvarlig for løfteutstyr
  • Adkomst til offshorekraner

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor redegjøre for hvordan avviket vil bli håndtert og gi oss sin vurdering av forbedringspunktene som er observert.

Svarfristen er satt til 15. desember 2021.