Tilsynet ble gjennomført i perioden 11. mars til 5. oktober 2020 og hadde fokus på kran, løfteutstyr og materialhåndtering på Heidrun.

Mål

Målet med tilsynet var å vurdere selskapets styring av tekniske, operasjonelle og organisatoriske forhold innen logistikk på Heidrun. I tillegg ville vi følge opp teknisk tilstand og vedlikehold av løfteutstyr. Vi målte dette mot selskapets egne krav og myndighetskrav slik at det kan bidra til å redusere sannsynligheten for ulykker og skader.

Resultat

Det ble identifisert tre avvik knyttet til

  • Styrende dokumentasjon
  • Løst løfteutstyr
  • Arbeid under hengende last

Videre ble det identifisert to forbedringspunkter knyttet til:

  • Lastedekk og lagerdekk
  • Kompetanse

Hva skjer videre?

Vi har bedt Equinor redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Vi har også bedt selskapet gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som er observert. Svarfrist er satt til 20. april 2021.