Tilsynet ble gjennomført i perioden 15. og 16. mars 2021. 

Bakgrunn

Hywind Tampen er den første store havvindutbyggingen på norsk sokkel. Den skal produsere elektrisk kraft til bruk på feltene Snorre og Gullfaks, og skal etter planen starte produksjonen i 2022.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at fabrikasjon av substrukturer for Hywind Tampen gjennomføres i samsvar med HMS-regelverket og slik at HMS-nivået blir forsvarlig.

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik fra forskrifter under tilsynet.

Det ble identifisert fire forbedringspunkter knyttet til:

  • Dokumentasjon av dimensjonerende kollisjonsenergi
  • DFU 5C er ikke oppdatert i henhold til gjeldende designforutsetninger
  • Mangler ved læring etter hendelse med midlertidig stans i støpearbeid
  • Utestående rapportering av betongkvalitet

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som er observert. Svarfrist er satt til 14. mai 2021.