Tilsynet ble gjennomført 30. september 2021.

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp at Equinors system for å forberede, planlegge og gjennomføre permanent plugging av brønner på Veslefrikk feltet er i henhold til krav i regelverket.

I tilsynet så vi også nærmere på hvordan Equinor planlegger og følger opp

  • verifikasjon av brønnbarrierer
  • bruk av ny teknologi/nye metoder/nye materialer
  • vurdering av risiko og tilhørende usikkerhet
  • endringer i operasjonsforløp
  • implementering av læringspunkter fra utførte operasjoner

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik eller forbedringspunkt under tilsynet.