Tilsynet ble gjennomført i perioden 27. august til 20. september 2021.

Mål

Målet med oppgaven var å føre tilsyn med at Equinors eget styringssystem er i henhold til regelverkets krav med tanke på å avdekke svikt eller svekkelser i tekniske og operasjonelle barrierer slik at Equinor ivaretar et forsvarlig helse-, miljø- og sikkerhetsnivå.

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik.   

Det ble identifisert tre forbedringspunkter knyttet til:

  • Systemet for oppdatering av TTS-prosessen (teknisk, tilstand, sikkerhet)
  • Kompetansekrav til TTS-verifikatører
  • Revisjon av TTS-prosessen og plan for gjennomføring

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som er observert. Svarfristen er satt til 15. november 2021.