Tilsynet ble gjennomført i perioden 2. februar til 15. juni 2021.

Mål

Målet med tilsynsaktiviteten var å vurdere om selskapenes styring av ombyggingsprosjektet på Njord A innen boresystemer var i samsvar med krav i regelverk og standarder. Den tverrfaglige tilnærmingen skulle gi grunnlag for vurdering av selskapenes oppfølging av krav, planer, gjennomføring og verifikasjoner på tvers av disipliner. 

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik.

Det ble identifisert tre forbedringspunkter knyttet til:

  • Trykkontrollutstyr
  • Plassering, merking og skilting
  • Tekniske forhold

Hva skjer videre?

Vi har bedt Equinor om å gi sin vurdering av de forbedringspunktene som ble observert. Fristen for dette er satt til 1. september 2021.